BYGGCERT

Diarienummer 2014-06372
Koordinator TRANSAGILE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Innovationssteget av Byggcert hade som målsättning att säkra deltagande från en forskare och en viktigt branschaktör inför den kommande planeringsprocessen, samt få initial input från dessa på projektidén. Projektet har i linje med detta också säkrat deltagande från en etablerad forskare samt från en etablerad utbildnings/branschorganisation. Vidare har tydligt intresse erhållits från två ytterligare branschorganisationer. Samtliga har gett värdefull input till projektet. Därmed har Byggcert med råge uppfyllt målsättningarna under innovationsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Byggcert skär genom olika delar av byggbranschen och är därför beroende av samverkan med flera olika aktörer. Genom de möten och diskussioner som hållits med branschaktörer, utbildare och forskare har projektet förankrats, blivit mer definierat och stärkts inför den kommande planeringsprocessen. Deltagandet av viktiga branschaktörer borgar för att projektets och dessa partners aktiviteter optimeras och koordineras under den kommande planeringsfasen, samt att projektet får rätt förutsättningar att utveckla och lansera Byggcerts infrastruktur och systemstöd.

Upplägg och genomförande

Eftersom Byggcert har beröring med både utbildning, certifiering och mobila IT-stöd krävs som sagt samverkan mellan olika aktörer för att kunna gå vidare och realisera projektet. Av den anledningen var det initialt avgörande att förankra projektet hos både etablerade utbildare såväl som tongivande branschorganisationer. Byggcerts initiala aktiviteter fokuserades därför på att kontakta, intressera, förankra samt få input från just sådana aktörer. Detta föll väl ut och har på så sätt ytterligare bekräftat att projektet valde rätt upplägg under innovationssteget.

Externa länkar

BYGGCERT ett kompetensbevis på att den seriösa innehavaren känner till och följer PBL, Miljöballken och regelverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.