Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BringYourBrain&Passion - ett Innovate Passion-initiativ

Diarienummer
Koordinator NORRKÖPING VISUALISERING AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med BringYourBrain&Passion var att genomföra innovationslabb för 40 tjejer i åldern 12-15 år med målet att tjejerna utifrån egna intressen skulle formulera minst tre framtida teknikområden och yrken. Två tretimmarslabbar genomfördes för 42 tjejer. I labben användes ”Shitty Prototyping”, en metod för att materialisera idéer med prototyper och öka teknikintresset genom eget skapande. Labbarna resulterade i konkreta idéer på framtida teknikområden och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

BringYourBrain&Passion har gett oss mer insikt i hur denna målgrupp fungerar och hur aktiviteter och upplägg behöver anpassas för målgruppen. Detsamma gäller metoden ”shitty prototyping”, som fungerar väl och som vi kommer att fortsätta använda i olika sammanhang. Som science center-miljö med målet att öka intresset för teknik, naturvetenskap och högre utbildning kan erfarenheterna från projektet omsättas direkt i vår verksamhet och unga tjejers intressen och drivkrafter kan tillvaratas på ett bättre sätt.

Upplägg och genomförande

Labbupplägget med Shitty Prototyping-metoden fungerade väl. Under planeringen fick mer tid ägnas åt rekrytering av deltagare än planerat då tidigare samarbeten avbröts med kort varsel. Målet med projektet uppnåddes ändå, men upplägget som sträcker sig över en längre projektperiod visade sig utmanande då det var svårt att få tjejerna mer långsiktigt engagerade. Här finns utvecklingspotential. Det visade sig också problematiskt att få tjejerna att resa till en gala förlagd en skoldag. I övrigt har övergripande upplägg och genomförandet visat spännande utvecklingspotential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05019

Statistik för sidan