Bringson -smarter deliveries

Diarienummer 2015-03970
Koordinator Mitto Market
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Under detta projekt, med hjälp av Vinnova, har vår teknik utvecklats och förfinats vilket lett till att vi nu är i ett mycket mer robust skede. Vi är redo att erbjuda vår produkt på marknaden och ge våra kunder ett mycket mer attraktivt erbjudande. Vi är också mycket bättre skyddade lagligt , vi har investerat i juridisk rådgivning om våra villkor och ägarförhållanden vilket varit viktigt och användbart.

Resultat och förväntade effekter

Vi har idag all teknik på plats och håller just nu på att testköra produkten på marknaden i London med hjälp av ett marknadsföringsteam, vilket hittills varit mycket framgångsrikt. Vi har uppdaterat vår betalningsleverantör så kan att vi nu kan erbjuda våra användare en mycket bättre och smidigare lösning, denna nya teknologi gör det även lättare för oss administratörer.

Upplägg och genomförande

Tekniken har tagit längre tid att utveckla, och sätta på plats än vad vi ursprungligen beräknat. Den är noggrant testad och mycket mer användarvänlig än innan projektet . Med denna har vi nu även möjlighet att rikta in oss på ett specifikt postdistrikt inom London vilket underlättar testkörning och gör marknadsföring mer effektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.