Brimon (bridge monitoring)

Diarienummer 2015-00177
Koordinator BROSYS AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att undersöka den marknad som finns för in situ mätningar på broar. Vår gemensamma investeringar i samhällets infrastrukturer för transporter avser stora belopp. Att underhålla och dimensionera dessa är av mycket stor vikt och här presenteras en teknik för att kunna optimera detta arbete.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen är att ta fram en produkt som kan väga alla tunga fordon som passerar en bro. Denna information kan sedan användas för att övervaka broar och även dimensionera vägbeläggningen

Upplägg och genomförande

Detta projekt har haft som syfte att genomlysa projektet både tekniskt och marknadsmässigt. Under projektet har en genomgång av ev. konkurrenter genomförts

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.