Bredbandstestbädd för säker access av samhällstjänster

Diarienummer 2011-00695
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att -medvetandegöra att införande av samhällstjänster via bredband ställer nya högrekrav främst gällande säkerhet. -ta fram kraven både vad gäller systemmiljön i hemmet och den passiva infrastrukturen. - implementera systemmiljön både den funktionella och olika säkerhetsmekanismer för att möta kraven. Verifiera allt detta via ett antal applikationer inom området vård och omsorg. -skapa en mötesplats för de olika aktörerna. Projektet har uppfyllt dessa mål både vad gäller krav och verifiering och bidragit till kommersiella samarbeten mellan partners

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en generisk systemarkitektur för hemmamiljön. Den täcker olika tjänstesegment som vård och omsorg, energi och smart el, trygghet och komfort. Systemmiljön och de partners som bidragit till denna utgör nu basen i nya mer tillämpningsorienterade projekt. Samtidigt har flera av dessa företag som följd av projektet skapat kommersiella samarbeten inom området. Detta även för den internationella marknaden, eftersom Sverige ligger långt fram inom detta område. Delar kommer att visas på den globala HGI konfererensen där alla stora fastnätsoperatörer deltar.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklade först en systemarkitektur för hemmamiljön och definerade ett antal tillämpningstjänster som fick ställa krav på arkitekturen. Samtidigt arbetades med att genomlysa den passiva infrastrukturen, dvs hemmanät och fastighetsnät. Ett antal säkerhetsmekanismer realiserades och utprovades i PC miljö i väntan på att en tillräckligt funktionell hemmagateway fanns tillgänglig. Projektets sista fas blev sedan att implementera mekanismerna i hemmagatewayen och verifiera dessa ihop med tillämpningstjänsterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.