Brasilien resa 16-20 maj

Diarienummer 2016-02498
Koordinator SPARV EMBEDDED AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att skapa kontakter inför eventuellt gemensamt projekt. Vi har skapat sådana kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Vårt mål var att skapa kontakter och att sprida kunskap om vårt företag. Detta har vi uppnått.

Upplägg och genomförande

Det var ett bra initiativ som ökar chanserna att hitta samarbete mellan länderna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.