Brandsäkert träbyggande

Diarienummer 2011-00796
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Bygg och Mekanik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att göra resultaten från projektet Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner lättare tillgängliga på svenska för bredare målgrupper. De ursprunlgia resultaten publicerades i en rad rapporter och papers, flertalet på engelska för att kunna kommunicera med internationella forskare och för att nå viktiga exportmarknader. Målet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har förmedlats skrifligt som rapporter, kontentor och tidskriftsartiklar och vid ett seminarium. De tre planerade insatserna genomförts: - Populärvetenskapliga skrifter på svenska har producerats: två rapporter (SP Rapport 2012.11 och SP Rapport 2012:33) och två kortversioner av projektresultaten (SP Info 2012:05 OCH SP Info 2012:10) - En svensk vägledning om brandsäkert träbyggande har tagits fram och skickats ut på remiss - Ett seminarium har anordnats för industriella grupper den 19 april 2012.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samverkan med forskningsdeltagre i det tidigare projektet och med representanter för byggmaterial- och byggindustri samt bygg- och brandkonsulter, totalt ca 20 företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.