Brand Säkra Takgenomförningar

Diarienummer 2014-04425
Koordinator AB JOHAN VENTILATION
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet har varit att ta fram en konceptuell lösning och forma en översiktlig utvecklingsstrategi för denna. Två sådana koncept har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Genom att genomföra en av de två strategierna torde försäljningen kunna dubblas. även priset behöver och torde kunna höjas eftersom kostnaden ökar. Men det tar tid att höja priset. Tidsglappet måste tas hänsyn till.

Upplägg och genomförande

Marknaden har studerats via tillgänglig statistik från SCB. Strategier har diskuterats med Tomas Fagergren, Brandskyddslaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.