Bortom linjen

Diarienummer 2014-00895
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har nått sina mål. Ambitionen var att bidra konkret till de partnerföretag som medverkade i projektet. Ambitionen var också att etablera en grund för att arbeta med forskning på området. Vi har utöver detta etablerat ett nätverk av företag som vi kontinuerligt samarbetar med på kund- och leverantörssidan.

Resultat och förväntade effekter

Benchmarkinginstrument. Detta instrument syftar till att analysera strategiska inriktningar hos teknikkonsultföretag. Teknikkonsultsamarbeten. Inom detta har vi utvecklat en checklista och ett par tillhörande modeller för att göra det enklare för kunden att lyckas med samarbetet med teknikkonsultföretaget. Knowledge cycling-teorin. Liminalitetskompetens. Introduktionsprogram. Reflexivitetsinstrumentet. Konsultdagboken. Nätverksträffar. Konferenser och kongresser. Se separat publikationslista för detaljer.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med ett flertal olika metoder och angreppssätt. Till att börja med bör vi nämna de mer vetenskapliga studierna som ligger till grund för de instrument och teorier som utvecklats i projektet. Mer detaljer finns om dessa metoder i de artiklar som publicerats från projektet. Här finns endast plats att korta sammanfatta dessa. Vi har arbetat med utveckling av ett nytt reflexivitetsinstrument och mängder av workshops, tester och storskaliga undersökningar enligt gängse metodlitteratur. Vi har också arbetat med ingående fallstudier och jämförande fallstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.