BONUS RETURN - Reducing Emissions by Turning Nutrients and Carbon into Benefits, SP

Diarienummer 2017-01585
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 2 677 288 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet med BONUS RETURN är att utveckla och anpassa eco-technologies i Östersjöregionen för att uppnå maximal effektivitet och ökade nyttor Specifika syften är: 1) Stödja innovation och marknadsintroduktion av eco-technologies 2) Minska kunskapsglappet för policies, kostnader och nyttor av eco-technologies 3) Tillhandahålla ett ramverk för förbättrade deltagandeprocesser för intressenter 4) Stödja kommersialisering av eco-technologies 5) Etablera en användarvänlig kunskapsplattform med ett förbättrat användargränssnitt

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera ett urval av nyckelinnovationer inom området eco-technologies, som vi med hjälp av hållbarhetsanalys, cost-benefitanalys och miljömodellering kommer att utvärdera för tillämpning i tre fallstudieområde. Utvalda innovationer kommer även att stödjas för kommersialisering med utveckling av affärsmodeller och testbäddar. Projektet kommer även att leverera modeller för deltagandeprocesser och stöd för uppskalning.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget går ut på att kombinera samhällsbehov och teknikutveckling, genom att använda konsortiets excellence inom evidensbaserade översikter, testbäddar inom eco-Technologies, implementering, kommunikation, samhällsekonomisk analys, kommersialisering och facilitering av deltagandeprocesser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.