BioNordum - biologisk kontroll av växtsjukdomar

Diarienummer
Koordinator Encubator AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med verifieringsprojektet var att reducera de kommersiella och tekniska riskerna så mycket att BioNordum har möjlighet att inleda utvecklingssamarbeten.angående den fortsatta kommersialiseringen av produkten. Syfte och mål har ej kunnat uppnås då de använda isolaten skadats genom upprepade avbrott hos lågtemperaturfrysarna, vilket inte kunde iakttagas vid uppodling för sprutbehandlingarna. När de fem sprutningarna var genomförda så dog det B. cinerea- isolat som använts. Isolaten skulle normalt kunna förvaras upp emot 20 år i -80C.

Resultat och förväntade effekter

Vi kunde inte få det resultat som vi förväntade oss huvudsakligen på grund av förvaringsproblemen som gav upphov till vitalitetsproblem hos jästsvamp och B. cinerea (gråmögel).

Upplägg och genomförande

Fältförsöket var mycket välplanerat och allt gick mycket bra att genomföra. Försöket innehöll 7 upprepningar á 25 plantor i alla fyra leden och var upplagt för att ge rejält med dataunderlag för statistisk beräkning. Nästa gång skall alla försöksytor ha 2-åriga jordgubbsplantor liggande i kanten av fältet upp mot rådande vindriktning, samt ett bättre skyddsavstånd till övrig besprutning. Vinddrift av odlarens egen sprutning an fungicider och herbicider har ju en negativ effekt. Dessa förbättringsåtgärder i tre fältdelar innebär bara en extra kostnad på ca 20 kkr.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.