Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biomimetik - att lära från naturen för att identifiera nya möjligheter att behandla sjukdom hos människa

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med Nobelkonferensen 4-6 Sept om biomimetik med efterföljande halvdag med "the Medici workshop" var att låta forskare inom helt olika discipliner såsom medicin, zoologi, veterinärmedicin, biologi, ekologi och antropologi mötas under tre dagar för att diskutera nya innovativa sätt att behandla livsstils sjukdomar. Målet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

En antal nya samarbeten har initierats efter mötet vilka förhoppningsvis att leda till nya forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Efter ett inledande 1-dags möte "Zoobiguity" 3 Sept träffades medicinare och veterinärer för att diskutera gemensamma fall inom kardiovaskulär medicin och reproduktion följdeNobelkonferensen 4-6 Sept med ca 25 föredrag av internationella toppforskare inom området "bioinsipred medicine". Pauser och sociala evenemang gav tillfälle till mycket interaktioner mellan forskarna. Mötet avslutas med en halvdag workshop enligt "the Medici" där deltagarna aktivt fick skapa interaktioner enligt mottot "diversity drives innovation".

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04863

Statistik för sidan