Biomimetik - att lära från naturen för att identifiera nya möjligheter att behandla sjukdom hos människa

Diarienummer 2018-04863
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med mötet är att låta världsledande forskare inom olika discipliner (såsom medicin, grundforskning, veterinärmedicin, zoologi, ekologi, botanik, biologi) träffas och interagera under 3 dagar för att diskutera vad man kan lära från olika geniala lösningar i naturen som utvecklats under evolutionen för att förbättra människans hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas/tror att mötet skall initiera interaktioner och samarbeten mellan olika discipliner (såsom medicin, grundforskning, veterinärmedicin, zoologi, ekologi, botanik, biologi) med diskussioner om hur biomimetisk forskning av olika djurmodeller kan öka möjligheterna att förbättra hälsan för människa.

Planerat upplägg och genomförande

2.5 dagars Nobelkonferens med föreläsningar av internationellt ledande forskare inom olika discipliner följt av en interaktiv "The Medici" workshop enligt konceptet "diversity drives innovation".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.