Biokatalysatorer för för stereoselektiv syntes/kinetisk resolvering av fosfodiestrar

Diarienummer 2014-02097
Koordinator EnginZyme AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien avser utveckling av en biokatalysator för syntes av enantiomert rena fosfatestrar. Dessa föreningar är värdefulla då de innefattar läkemedelssubstanser såsom antivirala medel. Vi har identifierat enzym som kan katalysera synteser av dessa föreningar. Vi har också visat att vår teknik för att binda enzymer på en bärare (så att de kan återanvändas) är funktionell och fungerar (skalbart) i flödessystem, och därmed även i storskaliga processer. Vidare är en marknadsinventering påbörjad, där de initiala resultaten påvisar en stark kundbas.

Resultat och förväntade effekter

Ett nytt katalysatorsystem för fosfatestrar är under utveckling och testreaktioner är utförda. En marknadsinventering är påbörjad. Företagets egenutvecklade teknik för enzymimmobilisering har applicerats och testats för skalbarhet i synteskemi. EnginZymes verksamhet har blivit mer känd, projektet har gett ett mervärde i form av tilltro till företaget och varumärket.

Upplägg och genomförande

1. Teoretiska studier för identifikation av lämpliga modellreaktioner. Modellreaktioner har tagits fram och två aktiva enzymer hittades. 2. Experimentell verifiering av katalysatorn. Sökt aktivitet hittades i två enzym, engineering och optimering kommer utföras. 3. Utvärdering av lämplighet och potential för storskalig tillverkning. Inga hinder påträffades i experimentell utvärdering. 4. Inventering av marknaden. Kundbas är verifierad, fortsatt marknadsundersökning ska göras. Affärsmodell är under utveckling. 5. Patentering inför kommersialisering. Pågående.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.