Biogasdriven elkraftförsörjning för utvecklingsländer

Diarienummer 2012-00386
Koordinator FLEXENCLOSURE AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att att utveckla ett småskaligt (10 kWe) kommersiellt system för produktion och uppgradering av lokalt producerad biogas, inklusive genset för biogas. Denna målsättning har till fullo uppnåtts, Flexenclosures kommersiella erbjudande ´eSite Biogas - Waste to reliable power´ finns beskriven i bifogat produktblad. Systemet är ett hybridsystem med biogas/batterier och solpaneler som option. En pilotanläggning har installerats i Botswana. Från denna har Flexenclosure säkrat en god förståelse för speciella produktkrav i utvecklingsländer.

Resultat och förväntade effekter

Vår bedömning är att projektet givit Flexenclosure en unik position på markanden för småskalig (

Upplägg och genomförande

I projektet har ett antal företag/personer knutits till Flexenclosure med den expertis som krävs för att definiera en systemlösning för biogas i utvecklingsländer. Via rikliga kontakter med potentiella leverantörer (globalt) har prestanda och pris for olika delkomponenter hämtats in. Redan tidigt i projektet genomfördes körningar med biogas samt utfördes en installation av ett biogas/sol/batteri hybridsystem i Botswana. Utifrån dessa erfarenheter har systemet utvecklas på flera områden, inklusive ny programvara för styrsystem och systemlösning för krafthårdvara.

Externa länkar

Web site for eSite hybrid power system

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.