BIO-X 2012 Antibacterial and biocompatible polymers for prevention of surgical site infections

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat