BiMaC Innovation, Etapp 3

Diarienummer 2013-02705
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - BiMaC Innovation
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

BiMaC bidrar till genombrott inom den skogsbaserade industrisektorn baserat på en utveckling av den vetenskapliga forståelsen av egenskaper hos biobaserade material fran svensk skogsravara. Detta leder även till utvecklingen av nya biobaserade material. I denna arbete ingår överbryggningen av luckor i innovationskedjan for att stödja industriell implementering och kommersialisering. Resultaten levereras på en s.k. ´Technology Readiness Level´ som möjliggör kommersialisering inom ramen för industriföretagens interna utvecklingsverksamhet.

Resultat och förväntade effekter

BiMaC Innovation har levererat kunskaper och teknologi som används industriellt i produktion, framförallt inom ramen för industrins process- och produktutveckling. Särskilt nya karakteriseringsmetoder och materialmodeller har fått ett stort genomslag. Dessutom har ett antal nya materialkoncept utvecklats, vilka fn utvärderas map industriell implementering. Utvecklingen av vetenskapliga publikation har också varit positiv där flera artiklar har publicerats i högt rankade vetenskapliga tidskrifter under Steg 3.

Upplägg och genomförande

Under steg 3 av BiMaC Innovation har ett arbetsätt utvecklats där forskningsresultat och idéer avknoppats inom centrumet i så kallade implementeringsprojekt. Dessa projekt har som syfte att förflytta de vetenskapliga resultaten till teknologier som kan användas för kommersialisering inom industrins process- och produktutveckling. Utvecklingen av den vetenskapliga publikationen är nära förknippat med utecklingen av Wallenberg Wood Science Center som skapar en världsledande kompetensbas relaterad till verksamheten inom BiMaC Innovation.

Externa länkar

En presentation av BiMaC Innovation, forskningsinnehåll, struktur och deltagande parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.