Big Automotive Data Analytics (BADA) huvudstudie fas 1

Diarienummer 2015-00677
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

- Branschöverskridande samverkan mellan industri och forskningsinstitut, men också mellan informations- och kommunikationsteknik (IKT)-aktörer, domän-aktörer, dataforskare, dataloger och beräkningsingenjörer. - Teknikutveckling och tjänsteutveckling som bidrar till såväl fångst av information som analys/förädling/användning av information inom transportsektorn. - Tillgång till information baserad på Big Data Analytics. Detta ger en grogrund för innovativa förädlade produkter och tjänster från små och medelstora företag.

Förväntade effekter och resultat

Ta fram de grundläggande byggstenarna som är nödvändiga för att ta nästa steg i utvecklingen av Big Data Analytics inom fordons- och transportområdet. Resultatet adresserar bl.a. utmaningar som: - Moln-arkitektur (´cloud´) som fokuserar på dataöverföring dels mellan olika parter och mellan olika arkitekturskikt - Plattform för strömmande data och realtidsberäkning/modellering - Val av analys-algoritmer som passar till de villkor som ställs av projektets tillämpningar och data - Affärs- och betalmodeller samt avtalsfrågor

Planerat upplägg och genomförande

- Designa och utveckla en plattform för informationsdelning av fordons- och trafikdata mellan fordonstillverkare och myndigheter. - Sätta samman och testa en analysplattform för tillgänglig fordons- och trafik data och de tillämpningar som demonstreras i projektet - Utforska och designa nya affärsmodeller och tjänstekoncept - Implementera informationsdelningsplattform, analysplattform, samt valda tjänster i en första demonstrator

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.