Big Automotive Data Analytics (BADA) huvudstudie fas 1

Diarienummer 2015-00677
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Branschöverskridande samverkan mellan industri och forskningsinstitut, men också mellan informations- och kommunikationsteknik (IKT)-aktörer, domän-aktörer, dataforskare, dataloger och beräkningsingenjörer. 1)Samarbete mellan parterna AB Volvo, Scania, Volvo Cars, Trafikveket och RISE för att gemensamt kunna visa ett fall där fordon från olika tillverkare pratar med varandra och utbyter information avseende aktiverad varningsblinkers. Dessa meddelande fångas även upp av RISE för sammanställning och analys.

Resultat och förväntade effekter

I arbetet med användarfallet ´Hazard Warning´ tog BADA fram en plattform för analys av strömmande data baserad på Apache Kafka och demonstrade även hur använding av varningsblinkers kan klasssificeras i realtid. (se också http://bada.sics.se/?page_id=168) I arbetet med användarfallen demonstrerades hur state-of-the-art algoritmer kan användas på projektets prototyp-problem (e.g. Exploration av olycksdata, köslutsdetektering) på den data som tillgängliggjordes. (Se också http://bada.sics.se/?page_id=178 och http://bada.sics.se/?page_id=41

Upplägg och genomförande

BADA använda HopsWorks miljö där BADA data utforskades i Spark och kördes på SICS ICE Datacenter. En tutorial finns tillgänglig på www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html för att köra dessa algoritmer. BADA analysplattform (Spark, HopsWorks) användes i Hazard Warnings samt i en trafikflödesanalys-demonstrator www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html ).BADAs analysplattform (Spark, HopsWorks) användes i Hazard Warnings användarfallet samt i en trafikflödesanalys-demonstrator (https://www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html).

Externa länkar

Innehållande BADA projektet resultat och information från arbetspaketens studier, artiklar och publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.