Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Big Automotive Data Analytics (BADA) huvudstudie fas 1

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2015-00677.pdf (pdf, 459 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Branschöverskridande samverkan mellan industri och forskningsinstitut, men också mellan informations- och kommunikationsteknik (IKT)-aktörer, domän-aktörer, dataforskare, dataloger och beräkningsingenjörer. 1)Samarbete mellan parterna AB Volvo, Scania, Volvo Cars, Trafikveket och RISE för att gemensamt kunna visa ett fall där fordon från olika tillverkare pratar med varandra och utbyter information avseende aktiverad varningsblinkers. Dessa meddelande fångas även upp av RISE för sammanställning och analys.

Långsiktiga effekter som förväntas

I arbetet med användarfallet ´Hazard Warning´ tog BADA fram en plattform för analys av strömmande data baserad på Apache Kafka och demonstrade även hur använding av varningsblinkers kan klasssificeras i realtid. (se också http://bada.sics.se/?page_id=168) I arbetet med användarfallen demonstrerades hur state-of-the-art algoritmer kan användas på projektets prototyp-problem (e.g. Exploration av olycksdata, köslutsdetektering) på den data som tillgängliggjordes. (Se också http://bada.sics.se/?page_id=178 och http://bada.sics.se/?page_id=41

Upplägg och genomförande

BADA använda HopsWorks miljö där BADA data utforskades i Spark och kördes på SICS ICE Datacenter. En tutorial finns tillgänglig på www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html för att köra dessa algoritmer. BADA analysplattform (Spark, HopsWorks) användes i Hazard Warnings samt i en trafikflödesanalys-demonstrator www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html ).BADAs analysplattform (Spark, HopsWorks) användes i Hazard Warnings användarfallet samt i en trafikflödesanalys-demonstrator (https://www.sics.se/~ahmad/traffic-flow-analysis.html).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00677

Statistik för sidan