Besöksnäringens strategiska forsknings- & innovationsagenda

Diarienummer 2013-02607
Koordinator BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSFOND - Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet har varit att utveckla och förfina den agenda som förelåg mars 2013. Detta genom att bjuda in fler aktörer inom akademin, näringen samt närliggande områden, för att tillammans med dem skapa agendan och en riktigt god förankring samt börja ta fram ett förslag på SIO program.

Resultat och förväntade effekter

Agendan som är utvecklad i samverkan med en stor grupp representanter för näring, akademi och relevanta myndigheter ger förslag på relevanta aktörer i forsknings- och innovationsnätverk. Sex prioriterade kunskapsområden (Marknadskunskap, Tjänsteinnovation, Digitalisering, Hållbar turism, Infrastruktur, Policy) samt fem nyckelinitiativ (Forskning, Kompetens, Tillgänglighet, Destination/Tema, Samverkan) är definierade. Utifrån Vision, målbild, kunskapsområden och nyckelinitiativ har en Roadmap 2014 - 2030 för innovation i besöksnäringen tagits fram.

Upplägg och genomförande

Arbetet har drivits av Arbetsutskottet samlande BFUF, Visita, HRF och HUI Research.BFUFs styrelse samt referensgruppen med Svensk Turism AB, representanter för Visit Sweden samt Tillväxtverket. Metoden har varit att via tematiska workshopar och möten engagera en mängd kompetenser att bidra med input. Forskare vid nio universitet har varit engagerade och gett sin syn på forskningsutmaningar och hur forskning, näring och myndigheter kan mötas i innovation i besöksnäringen. Analys och resultat av WS har stämts i styr-, referensgrupper och ett avslutande avstämningsmöte.

Externa länkar

http://bfuf.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.