Beskriva öppna data i SiteVision med DCAT-AP

Diarienummer 2014-04467
Koordinator SITEVISION AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SiteVision har utökats med funktioner som underlättar för verktygsanvändarna att tillgängliggöra öppen data enligt standarden DCAT-AP. Fallstudie hos Skatteverket för att beskriva öppna data enligt DCAT-AP pågår.

Resultat och förväntade effekter

I SiteVision 4 har SiteVision AB byggt in stöd för att enkelt beskriva öppna data enligt DCAT-AP-standarden. Detta sänker tröskeln markant för SiteVisions kunder att tillgängliggöra öppna data. Inom projektet har SiteVision AB dessutom synliggjort och ökat medvetenheten om DCAT-AP och öppna data. Bl.a. på keynote på SiteVisiondagarna med över 400 deltagare och på Webbdagarna Offentlig Sektor. Se t ex http://www.sitevision.se/oppna-data.html

Upplägg och genomförande

SiteVision AB har i nära samarbete med MetaSolutions AB utvecklat funktionalitet för att tillgängliggöra beskrivningar av datakällor enligt DCAT-AP i SiteVision. En integration av MetaSolutions produkt DCAT-AP manager har gjorts för att tillhandahålla inmatning och uppdatering av data. Av stor vikt har varit att få integrationen så sömlös som möjligt så att gränssnittet skall upplevas kongruent med SiteVisions övriga gränssnitt. En pågående fallstudie med Skatteverket kommer att ytterligare kvalitetssäkra och förbättra DCAT-AP-funktionaliteten i SiteVision.

Externa länkar

SiteVision leder vägen till öppna data i nytt projekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.