Berzeli Center EXSELENT fas 4

Diarienummer 2015-02316
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för material- och miljökemi
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Centret syftade till att genomföra högkvalitativ forskning och ta fram innovationer kring porösa material och integrera detta med de inblandade företagens behov. Dessa syften var länkade med att många vetenskapliga och tekniska problem relaterar till begränsningar i material. Porösa material, specifikt, är viktiga för läkemedel och medicin, miljö- och energifrågeställningar och har kopplingar till stora utmaningar inom hälsa, klimat och hållbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från fas 4 inkluderar 173 publikationer, 8 patentansökningar, 2 patent, 14 doktorsavhandlingar, nya företags- och/eller vetenskapliga nätverk och seminarier. Effekter på företagspartnerna inkluderar ny kunskap, utökad kompetensutveckling, rekrytering, nya arbetsprocesser, tillgång till instrumentering och användbara nätverk. Effekter på Stockholms universitet inkluderar: utökad tillgång till instrumentering, mobilitet mellan industri och akademin, lärande av kommersialiseringsprocesser, IPR, jobb, utökade anslag och utrymme i media.

Upplägg och genomförande

Centret placering var vid Stockholms universitet och institutionerna för material- och miljökemi & organisk kemi. Denna lokalitet och detaljerade arrangemang ledde inte bara till många gemensamma publikationer men forskargrupperna sökte också ny kunskap tvärs kemins traditionella gränser, hjälpte de industriella partnerna och bidrog till vetenskapen som sådan. Centret hade många industriella parter som gick in med kunskap, eget arbete och kontanter. Under den sista fasen fokuserade Centret på katalys, material och karakterisering i relation till porösa material.

Externa länkar

www.exselent.su.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.