Bergforskdagarna 2014

Diarienummer 2013-05059
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra Bergforskdagarna som mötesplats för akademi och industri. Bergforskdagarna genomfördes 21-22 maj 2014 i Luleå och hade ett brett deltagande från både industri och akademi.

Resultat och förväntade effekter

Totalt deltog 120 personer under två dagar. De förväntade effekterna av dagarna är förbättrade synergier mellan akademi och industri. Positivt utfall ses bland annat inom SIP STRIM och söktrycket till det programmet samt samverkan inom ramen för NordMin.

Upplägg och genomförande

Dagarna skedde lunch till lunch och föreläsningar med efterföljande diskussioner skedde inom 4 teman: omvärldsutblick, hållbarhet, framtidens gruva och forskningslandskapet. Utfallet blev intressanta föreläsninar som deltagarna var mycket nöjda med. Moderatorn bidrog till att publiken blev delaktiga och diskussionerna engagerade. En förbättring som kan göras är något längre pauser för mingel och samtal. Industrin önskade även att ett exempel från ett aktuellt gruvprojekt skulle ha presenterats under dagarna. I övrigt var deltagarna mycket nöjda.

Externa länkar

Hemsida konferens

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.