Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Benefiting from Agile and Lean UNcertainty management in complex Systems innovation (BALUNS)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Företag och organisationer står inför stora utmaningar på grund av oförutsägbara förändringar och ökad komplexitet i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Att hantera osäkerheten är centralt för ökad konkurrenskraft. Projektet BALUNS har ökat vår kunskap om hur osäkerhetshantering går till i praktiken och effekterna av detta i utvecklingen av storskaliga komplexa systemlösningar i teknikens framkant. En central fråga har rört användningen av agila och leaninspirerade principer och metoder och hur dessa fungerar eller tros fungera i relation till osäkerheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat väldigt rik och mångfacetterad information. Det ligger i ämnets natur eftersom osäkerheter skapas både inom och mellan traditionella akademiska ämnesområden. Projektets datainsamling har visat på stor bredd och spridning av olika sätt som osäkerhet hanteras på i praktiken i medverkande organisationer. Samtidigt är det tydligt att området präglas av lokalt drivna initiativ, vägledande kunskap och övergripande systematik har därmed stor förbättringspotential. Här har projektet gett de inledande dragen av en verktygslåda för osäkerhetshantering.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i tätt samarbete med representanter från de båda industriella partnerna i frekventa gemensamma möten. Dessa möten har drivit projekten framåt samt fungerat som en plattform för planering, beslutsfattande och spridning av resultat. Denna goda grund har skapat de förutsättningar som projektet behövde för att få tillgång till de kontakter som varit kritiska för projektet. Forskningsdesignen har byggt främst på semi-strukturerade intervjuer men också flertalet workshops. Denna utökades även med en kvantitativ ansats senare i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03223

Statistik för sidan