Bekämpa den åldrande hjärnans sjukdomar

Diarienummer 2014-05908
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendan har utarbetat strategier för att stärka samhällets möjligheter att möta den socioekonomiska utmaningen som åldrandets hjärnsjukdomar utgör, genom att utveckla nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och stroke, samt instrument för tidig diagnos av dessa sjukdomar. Agendan beskriver en handlingsplan för att öka innovationskraften inom akademi, vitalisera läkemedelsindustrin och erbjuda sjukvården effektiva terapier, och som i förlängningen ökar svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Strategiarbetet har identifierat styrkor, behov och möjligheter att uppnå målen ur den akademiska forskningens, den svenska läkemedelsindustrins och sjukvårdens perspektiv. Speciellt har en integrativ strategi för behandlingsutveckling utarbetats som syftar till identifiering av nya behandlingsprinciper, utveckling av nya biomarkörer och hjärnavbildningsteknologier för förbättrat patienturval och monitorering av läkemedelseffekter vid kliniska prövningar, samt utveckling av kliniska prövningsprotokoll, och nya finansieringsmodeller.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att utarbeta agendan har skett i gränsöverskridande möten mellan akademi, näringsliv och myndigheter. En styrgrupp som omfattar världsledande forskare med fokus på utveckling av nya behandlingar inom området, representanter för svenska läkemedelsbolag, sjukvård, har stött arbetet med agendan. Det praktiska framtagandet av agendan har letts av en koordinator och projektledare som tillsammans med större och mindre arbetsgrupper och i personliga och virtuella möten, arbetat fram agendatexten genom en iterativ process med alla deltagare.

Externa länkar

http://www.med.lu.se/strategisk_innovationsagenda

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.