Beanlopp-´Growth Hacking´: Att mäta sig till framgång genom datadriven marknadsföring

Diarienummer 2016-04885
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet gav oss möjlighet dels att bredda och fördjupa oss i datakällor och marknadens behov kring sammanställning och förenkling, men även att identifiera och inleda ett samarbete med en partner verksam inom digital marknadsföring. Samarbetet har lett till en fördjupad kunskap om problemområdet samt en tydlig marknadsverifiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att vi nu har ett system med utökad funktionalitet och bredd samt en samarbetspartner som tydligt har verifierat marknadens behov. Vidare har projektet resulterat i en tydlig och genomarbetad strategisk plan för vidare utveckling och lansering.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har varit rätt och har fallit väl ut. Projektet har resulterat i ett nytt spännande samarbete och en planerad lansering under 2017. Datakällor har utforskats och erbjudandet har breddats. Affärsmodell är anpassad utifrån nya lärdomar och kunskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.