Barn och Ungdomars Psykiska Hälsa

Diarienummer 2012-04246
Koordinator FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Bidrag från Vinnova 25 192 600 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Barns och ungdomars psykiska hälsa - samverkansprogram