Avancerade ytbeläggningar för krävande miljöer

Diarienummer 2013-02927
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 476 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utgjort första hälften av ett fyraårigt projekt med syftet att förbättra existerande ytbeläggningar för heta delar i en gasturbin samt ta fram modeller för livslängdsbedömning av ytbeläggningar. Samarbetet mellan partnerna har varit framgångsrikt och flertalet leveranser har skett enligt plan. Efter initial optimering togs prover fram som representerar sju ytbeläggningssystem och som nugenomgår en omfattande utvärdering. En del primära resultat har erhållits och genom det fortsatta utvärderingsarbetet i den andra etappen förväntas målen för hela projektet uppnås.

Resultat och förväntade effekter

- Val av ytbeläggningssystem, ytbeläggningsprocess,provningsmetodersamt initial kvalificering/optimeringav material och process.-Framtagning av en omfattande provnings-/karakteriseringsplan samt prover med termiska barriärskikt och toppskikt.- Initiala resultat av modellering och praktisk provning.-Sex publicerade/insända artiklar, två insända konferensbidrag.

Upplägg och genomförande

Projekt har genomförts genom ett nära samarbete mellan akademiska och industriella projektparter i Sverige och Kina. Projektuppgifterna har detaljplanerats så att respektive projektdeltagares ansvar och medverkan tydligt framgått. Fysiska projektmöten och månatliga telefonmöten samt intensivt utbyte av information och resultat via e-post har varit viktigt för det framgångsrika samarbetet.

Externa länkar

Länk till Konstruktionsmaterials hemsida där information om projektet kan hämtas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.