Avancerad lågkostnadsspis

Diarienummer 2016-01191
Koordinator EMERGING COOKING SOLUTIONS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Målet med projektet var en provserie à 10-20 spisar. Denna serie beställdes mars 2017, alltså något försenat. Vi har undersökt möjligheterna till produktion i Durban, men det var mer komplicerat och svårkoordinerat än förmodat och vi har därför beställt serien i Sverige. Parallellt med projektet har Emerging Cooking Solutions vunnit en större upphandling av SIDA (Beyond the Grid Fund), där målet är att leverera hemenergisystem till ca 50 000 hushåll. Vi kommer därför nu sträva efter att så snabbt som möjligt ta steget till produktion av 5000 enheter.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med framgång vidareutvecklat laboratorieprototypen och beställer nu 10 spisar för vidare tester med slutanvändare i Zambia. Vi har designat den enda fläktlösa spis vi känner till som utan att skapa obehagskänslor, hosta eller yrsel kan användas inomhus. Detta är en tydlig nog indikation för att vi skall vila påbörja tester med Zambiska användare, även om dessa kommer att uppmanas att endast använda spisen utomhus.

Upplägg och genomförande

Arbetet har följt planen. Vi har tillverkat flera prototyper för tester i Zambia och i Sverige och efter tester omdesignat och förändrat spjäll, höjd och designdetaljer. Tidiga varianter byggdes med spjäll som överhettades och därmed ändrade form, vilket omöjliggjorde reglering av luftflöden. Detta är nu åtgärdat. Vi har testat spjäll i sidan av förbränningskammaren, och under förbränningskammaren, och beslutat att spjäll på sidorna är det absolut mest lämpliga. Den nya designen har provtillverkats och uppfyller alla våra krav på låga utsläpp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.