AUTOSAR för multipla kärnor i fordons- och automationsindustrier

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6250 M2.7
Bidrag från Vinnova 3 618 223 kronor
Projektets löptid juni 2012 - oktober 2014
Status Avslutat
Slutrapport 2012-00937.eng.pdf(pdf, 829 kB) (In English)

Syfte och mål

De primära målen är att adressera tre nyckelområden och utmaningar relaterat till mångkärniga processorer i industriella system. Dessa tre nyckelområden är: Att identifiera och utveckla arkitekturer för mjukvaruintegration och konsolidering av hårdvara. Att utveckla tekniker för att uppnå predikterbart tidsbeteende för mjukvara som exekverar på mångkärniga plattformar. Att utveckla tekniker för resurseffektiv exekvering av AUTOSAR-mjukvara på mångkärniga processorer.

Resultat och förväntade effekter

Arkitekturer för mjukvaruintegration och konsolidering av hårdvara Framtagning av arkitekturella koncept för integration av mjukvarakomponenter i industriella system. Predikterbart tidsbeteende för mjukvara som exekverar på mångkärniga plattformar Heuristiker för mappning av AUTOSAR runnables till körbara tasks för multicore-processorer. Resurseffektiv exekvering av AUTOSAR-mjukvara på mångkärniga processorer Framtagning av koncept för exekvering av komplex AUTOSAR programvara på mångkärniga plattformar.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på utmaningar relaterade till flerkärniga plattformar i industriella system: hårdvarukonsolidation, predikterbarhet och prestanda. Resultaten har validerats i lättviktiga dedicerade utvärderingsramverk som utvecklats. De producerade resultaten har spridits i projektmöten, exjobbsrapporter, publikationer och rapporter. Projektet har fokuserat på att diskutera likheter och skillnaderna mellan domänerna fordon och industriell automation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00937

Statistik för sidan