Automatisk släpvagnsuthyrning

Diarienummer
Koordinator Gordion Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 088 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ett bokningssystem samt en kiosk för hantering av helautomatisk släpvagnsuthyrning samt en lösning för låsning av släpvagnar. Gordion AB har tagit fram konceptet ´24rental.se´ där kunderna via nätet kan boka en släpvagn. Bolaget har tillförts kompetens för såväl koncept, bokningssystem samt hemsidor som inte fanns tidigare. Konceptet körs nu hos en första kund i Varberg. Vi anser att vi uppnått målet med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet för Gordion AB är att vi nu har en färdig lösning att erbjuda marknaden. Förutom släputhyrning kan lösningen användas inom marknaden för generell nyckelhantering som kan vara minst lika viktig som släputhyrningen. Lösningen med släputhyrning är nu redan idag såld till ett flertal kunder för start under våren. Vi förväntar oss att kunna erbjuda uthyrning inte bara i Sverige utan i norden och även i Europa.

Upplägg och genomförande

Bokningssystemet har systemerats tillsammans med en extern konsult och med hjälp av experter på släpvagnsuthyrning. Detta har resulterat i en unik lösning med dygnshyror anpassat för helautomatisk uthyrning - allt för att det ska fungera även obemannat. Bolaget har därefter tagit fram en kiosklösning som ska samverka med bokningssystemet men som fungerar helt separat för de kunder som eventuellt inte vill ha ett bokningssystem. Slutligen har olika låslösningar analyserats - bla radiolås men efter analys har vi konstruerat en nyckelautomat som medger större flexibilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00458

Statistik för sidan