Automatisering av dataleveranser till GeografIKS© från system hos kunder

Diarienummer 2010-02633
Koordinator ChartIKS AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat