Automatiserad detektion av vårdrelaterade infektioner i patientjournaler

Diarienummer 2013-02913
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kvalitet och Patientsäkerhet
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Samarbete har etablerats med fler företag som kan tillhandahålla specifik teknik för att utveckla ett datorbaserat övervakningssystem för detektion av VRI, som kontinuerligt och automatiskt granskar den löpande texten i elektroniska patientjournaler utan att belasta det dagliga arbetet för läkare och vårdpersonal. En plan för fortsatt arbete har utarbetats. Planen har utformats efter undersökning av de behov och den ekonomiska potential som kan finnas i slutprodukten. Två ansökningar om medel för att kunna utveckla systemet vidare har skickats, en kommer att lämnas in 28/8.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats med att börja bygga en grund för samarbeten och finansiering till utveckling av system för automatiserad VRI-rapportering. Utifrån dessa förutsättningar, kan ett långsiktigt arbete planeras i ett tvärvetenskapligt samarbete.

Upplägg och genomförande

En analys av vårt upplägg visar fördelarna med en öppen inbjudan till många parter där vi redogjorde för problemet och kom med förslag till lösningar. Dessa förutsättningslösa workshops resulterade att problemställningen kunde mejslas fram tydligare och vi fick även ta del av påbörjade förslag till lösningar som vi inte kände till i projektgruppen, då problemet är så mångfacetterat och tvärvetenskapligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.