Att mäta företags innovationsresultat: nya insikter från SWINNO, PATENT, FoU, CIS och OECD

Diarienummer 2013-05301
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 672 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att: 1.länka innovationsdata från SWINNO (reella verifierade produktinnovationer gjorda av svenska företag) till företag i MONA-systemet så att de på detta sätt kan länkas till existerande databaser som CIS, FoU-undersökningen och LISA/RAMS med uppgifter om utbildningsnivån på företagens anställda. 2.göra en första ansats för att undersöka samvariation mellan SWINNO och etablerade mått på innovation som produktinnovation enligt CIS, patent och andra indikatorer.

Resultat och förväntade effekter

Framgångsrik matchning av SWINNO till företagsstatistik i MONA. Initiala analyser av sambanden mellan fyra olika innovationsindikatorer.

Upplägg och genomförande

I samarbete med SCB matchades SWINNO data till företagsstatistik i MONA-systemet. Detta möjliggör analyser av SWINNO tillsammans med andra innovatonsindikatorer. Vi genomförde ett antal initiala anlyser av sambanden mellan fyra olika innovationsindikatorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.