Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde - relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande

Diarienummer
Koordinator MIGRATIONSVERKET - MIGRATIONSVERKET, SOLNA
Bidrag från Vinnova 1 016 687 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att förbättra Migrationsverkets arbete med att stärka brandskyddet för gruppen asylsökande och utveckla kvalitetssäkrad kommunikation med fokus på risk mellan myndigheten och den enskilde. Projektet skulle skapa teoretisk kunskap med hjälp av forskning, nya IT-verktyg samt indikatorer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet tvingades på grund av yttre omständigher till att tidigarelägga sitt avslut. Dock framkom intressanta fakta i delrapporter kring vilka fortsatt bearbetning kommer att ske.

Upplägg och genomförande

Planerat var att forskare från Mittuniversitetet skulle beforska hur risk kommunicerades mellan myndighet och asylsökande. Denna kunskap samt indikatorer för utsatta grupper skulle sedan införlivas i ett IT-verktyg en tjänstedemonstrator - vilken sedan skulle vara ett redskap för de boendeansvariga i deras möte med de boende.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01530

Statistik för sidan