Att driva vård på distans i närmiljön i Skåne - en Process- och organisationsinnovation

Diarienummer 2014-03704
Koordinator Region Skåne - FoU-centrum Skåne
Bidrag från Vinnova 445 880 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationer för framtidens hälsa - 2014

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bygga upp kunskap och kompetens inom hälso och sjukvården för vård och omhändertagande av kroniskt sjuka patienter i hemmet. Främst gäller det hur man organiserar ett team som på ett effektivt sätt kan utnyttja eHälsolösningar, som möjliggör att patienterna får bättre vård, ökad tillgänglighet och större trygghet i hemmet. Färdigt, fungerande och kliniskt utvärderat eCallcentersystem för KOL-patienter med tillhörande mobila team för SUS. Påvisat högre vårdeffektivitet och patientsäkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Det resultat man vill uppnå är en ökad spridning av ´Best Practice´ genom att göra specialistkunskap tillgängligt för en större grupp vilket ger ett organisatoriskt stöd till de nya eHälsolösningar som kommer samt ger patienterna bättre vård, tillgänglighet och trygghet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. WP1 - Kartläggning/Behovsanalys. WP2 - Design/utformning av organisation WP3 - Implementering av organisation, Etablering av testorganisation WP5 - Kontinuerlig utvärdering och återkoppling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.