Åtgärder för att öka andelen kollektivtrafik. Kunskapsöversikt

Diarienummer 2012-03989
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att göra en kunskapssammanställning kring möjligheter att öka andelen kollektivtrafik främst riktad mot planerare och politiker. Målet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en kunskapsöversikt som förväntas ge en bättre översikt över olika metoder att öka andelen kollektivtrafik.

Upplägg och genomförande

Metoden är en litteraturgenomgång av främst svenska men även en del internationell litteratur såväl forskningsrapportwer som konsultrapporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.