Återvinning av cellulosabaserad textil

Diarienummer 2014-05567
Koordinator Innovatum AB - Innovatum Teknikpark
Bidrag från Vinnova 2 042 124 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla kompletterande innovationer med fokus på uppskalning och industrialisering för att möjliggöra ett cirkulärt system för cellulosabaserade textilier, likt det cirkulära system som fungerar för cellulosabaserade papper och förpackningar. Projektet har också syftat till att förbereda för etablering av en testbädd som kopplar samman flera fysiska miljöer för vidareutveckling av det cirkulära systemet för textilier. Projektet har uppfyllt båda målen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att det är möjligt att utifrån återvunnen och jungfrulig cellulosa producera attraktiva produkter för konsumentmarknaden. Arbetet har också resulterat i att en världsunik process för kemisk återvinning av cellulosa från bomull, viskos och lyocell driftsätts under 2017 i Kristinehamn. Effekterna av att både visa på den praktiskt fungerande möjligheten och den fysiska etableringen av industriell kapacitet förväntas bli att marknaden för återvunnen cellulosa växer snabbt samtidigt som behov av uttjänta textilier som råvara öppnar upp nya affärsmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektets aktörer representerade en möjlig värdekedja, från råvaruleverantörer, tjänsteföretag, välgörenhet till mode och detaljhandel, kompletterat med akademi och institut. Genomförandet byggde på att vidareutveckla de delar i värdekedjan som behövde stärkas eller skalas upp. I fokus fanns uppskalning av återvinningsprocessen och effektiv sortering av textila råvaror samt framtagning av textila material och prototyper.

Externa länkar

Websidan finns på Wargön Innovations hemsida och beskriver projektet Textiles, back to textile.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.