Assistive exoskeleton suitable for elderly persons

Diarienummer 2014-05953
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Bidrag från Vinnova 3 959 693 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

1. En lätt, anpassningsbar och användarvänlig LB-AXO systemutveckling som ger stöd till sina äldre användare enligt deras önskemål. 2. Ett förstärkt reglersystem baserat på mänsklig avsikt utvecklad och testad. 3. Ett prototyp LB-AXO exoskelettsystem utvecklat som kan ge upp till 50% hjälp till användarna, som testats på unga forskare och äldre användare för att visa fysisk hjälp i viktiga dagliga livsrörelser. 4. Kommersialisering i knärehabilitering, medicinska och icke-medicinska konsumentmarknader föreslogs.

Resultat och förväntade effekter

AXO-SUIT har förbättrat tekniken för LB exoskeleton jämfört med tidigare version EXO-LEGS. Systemets vikt och storlek har minskats avsevärt. Mänskligt intentionsbaserat reglersystem visade lovande framsteg. Täta samarbeten med sjukhus och äldre slutanvändare bidrog till att förstå och införliva de medicinska och icke-medicinska användarnas reella behov. Framtida arbete inom LB-tekniken kan fokusera på produktutveckling för behövande användare, eftersom teknikutvecklingen på labnivån testas för olika slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Ett nytt lättviktigt, anpassningsbart modulärt design-tillvägagångssätt gav ett förbättrat LB-system. Den robusta reglermetoden gör att bäraren kan stödjas på ett symboliskt sätt genom att automatiskt ge den extra effekt som behövs för att utföra de önskade rörelserna. Anpassningsförmågan och robust styrbarhet är avgörande för enkel och snabb anpassning av LB-system som en marknadsprodukt. Designförbättringar och testresultat visade framgångsrikt potential för utveckling av en anpassningsbar produkt för äldre och rehabiliterande slutanvändare.

Externa länkar

AXO-SUIT project website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.