Assisterad självläkning av utmattningsskador i metaller

Diarienummer 2018-04273
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att tillämpa olika metallurgiska processer som kan eliminera eller minimera effekten av utmattningsskador i metaller efter en viss tids användning. Processer som kan beskrivas som assisterad självläkning av utmattningsskador i metalliska material. Detta skulle möjliggöra en effektivare återtillverkning av komponenter i en rad olika tillämpningar och industrier vilket skulle ha stora fördelar ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv samt främja en mer cirkulär ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Vid traditionell återtillverkning kan man antingen fastställa villkoren för fortsatt användning i form av tid och/eller belastning eller så kan lämpliga reparationsåtgärder vidtas. Idag handlar det vanligtvis om svetsreparationer av sprickor och applicering av nya ytskikt. I detta projekt avser vi dock att studera metallurgiska processer som kan appliceras i ett tidigare skede men som kan återställa materialets egenskaper och mikrostruktur så nära nyskick som möjligt. Detta medför betydligt effektivare återtillverkning där komponentens förädlingsvärde bättre bibehålls.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 3st arbetspaket (WP). WP1: Olika processer för återhämtning av olika deformationsinducerade strukturförändringar i metalliska material kommer att undersökas. WP2: Detta arbetspaket syftar till att undersöka möjligheten att utnyttja fasomvandlingar och utskiljningar för att förlänga utmattningslivslängden i metalliska material. WP3: Parallellt med ovanstående arbetspaket kommer de miljömässiga och affärsmässiga förutsättningarna för att införa dessa processer i ett mer storskaligt och industrinära perspektiv att utredas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.