Arterica Closure Device

Diarienummer 2016-01278
Koordinator M-V Arterica AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med VINNOVAs innovationsbidrag var att ta ytterligare steg närmare en färdig prototyp samt utökat IP-skydd för att kunna ta nästa steg mot fortsatt produktutveckling och att ytterligare kunna attrahera kapital.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget har idag en funktionell prototyp med samtliga delfunktioner. Vidare har bolaget tre stycken inlämnade patent med skydd både i EU och USA som bygger på de koncept man har utvecklat under tiden. Bolaget är mycket nöjd med det resultat man har uppnått och förväntar sig positiva effekter genom detta.

Upplägg och genomförande

Arterica har under perioden arbetat med framställande av funktionell prototyp. Detta har gjorts tillsammans med fem stycken konsulter, med varierande erfarenhet av utveckling av medicinteknisk utrustning, allt från teknisk ingenjör till senior mekanisk ingenjör. Arbetet har noga övervakats av Arternas ledarteam för att säkerställa utvecklingsprocessen och ge löpande feedback. Detta har möjliggjort tre stycken inlämnade patentansökningar, som grundas på det koncept som arbetas fram. Med detta har företaget tagit ett stort kliv för vidare utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.