ARTEMIS nSafeCer_VTEC

Diarienummer 2012-01638
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Bidrag från Vinnova 960 910 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att öka effiktiviteten och minska tid till marknaden genom att förbättra metoder, processer, komponentmodeller samt verktyg för certifiering/kvalificering/verifiering av säkerhetskritiska, inbyggda system. nSafeCer var inriktat mot de industriell domänerna fordon, anläggningsmaskiner, flyg och järnväg. nSafeCer var ett ARTEMIS JU (EU FP7) project med 29 deltagande partners (företag, universitet samt forsningsinstitut) från sex Europeiska länder

Resultat och förväntade effekter

Utvärdering av projektresultat visar på (vid utveckling och certifiering av säkerhetskritiska, inbyggda system): -reducerad kostnad för kvalificering, certifiering och verifiering. -ökad effektivitet (vid användande av utvecklat ramverk dvs process, komponentmodell och verktyg för modellbaserad utveckling och certifiering)

Upplägg och genomförande

nSafeCer var uppdelat i 8 huvudarbetspaket (WPs) som i sin tur var nedbrutna i subWPs & tasks. WP1 Metoder, teknologi WP2 Verktyg WP3 Use-Cases (UCs) för järnväg WP4 UCs för flyg och rymd WP5 UCs för automotive och anläggningsmaskiner WP6 UCs i en kors-domän-miljö, samt för en ny domän jämfört med pSafeCer, Healthcare WP7 Disseminering, standardisering WP8 Projektledning Projektet präglades av fruktsamt samarbete, genererade intressanta resultat, passerade samtliga milstolpar samt fick bra betyg av deltagande partners, ARTEMIS och av granskare (Final review hölls 2015-03-19)

Externa länkar

www.safecer.eu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.