Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ARTEMIS DEWI Volvo Dependable Embedded Wireless Infrastructure (DEWI)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - BF 40700 Electrical and embedded systems
Bidrag från Vinnova 934 630 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

De följande huvudsyftena är uppfyllda- (i) Identifiering av lämpliga applikationer i fordonet som är anpassningsbara till en trådlös länk (ii) Skapandet av fyra trådlösa sensorapplikationer med respektive prototyper. (iii) Utveckling av ett fordonsbaserat sensornätverk som ger möjligheten för trådlösa sensorer att koppla upp sig till fordonet.

Resultat och förväntade effekter

De följande slutsatserna har dragits ur arbetet (i) Det finns redan idag ett antal lämpliga applikationer som är varken tidskritiska eller säkerhetskritiska med tillräckligt låga krav på uppdateringsfrekvenser för att kunna fungera med en trådlös länk (ii) Statistiskt sett är länkarna emellan noderna tillräckliga för att uppnå Packet Reception Rates som överstiger 90% i hela chassiet på en lastbil (iii) Användning av en central gateway för en dragbil och en för ett släp ger en tillräckligt robust infrastruktur för att kunna klara av störningar från andra källor med bra prestanda.

Upplägg och genomförande

Tekniken utvecklad i projektet faller in i 3 olika kategorier - (i) Utvecklingen av noder, dvs hårdvara/mjukvara/mekanisk utveckling av trådlös sensor och gateway-noder (ii) Utveckling av nätverket och reglerna, inkl de fysiska placeringarna, krav på den trådlösa länken och nätverket från systemperspektiv (iii) Nätverksprotokoll. Sedan har även en mall tagits fram som ger en indikation om en sensorapplikation är kommersiellt lämpligt för att bli trådlös.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00611

Statistik för sidan