ARTEMIS DESERVE_VOLVO Utvecklingsplatform för säker och effektiv körning

Diarienummer 2012-01635
Koordinator Volvo Technology AB - M1.7
Bidrag från Vinnova 860 240 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta Vinnova-projekt är en del av det Europeiska ARTEMIS DESERVE projektet. Rapporten avser Volvos arbete i projektet som svensk projektpart. Projektets målsättning var att ta fram en funktionsplatform för avancerade körstödsfunktioner vilket projektet lyckades med. Totalt producerade projektet 83 leverenser. Dessa leverenser inkluderar arkitektur, metoder, fordon, simulerar miljöer, FPGA baserad datorsystem, nya sensorer, övervakning av föraren, HMI, etc.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet av projektet är genom DESERVE´s förelagna metodik öka konkurrenskraften hos den europeiska fordonsindustrin och på så sätt komma ett steg närmare konkurrenterna kommer från Fjärran Östern och USA. De kinesiska fordonskomponenter utvecklas snabbt och nya amerikanska spelare som Google, Uber, m.fl. har gett sig in till fordonsindustrin. DESERVE programvara och inbyggda system process möjliggör europeiska biltillverkare att utveckla nya moderna funktioner snabbare än någonsin tidigare vilket är nyckeln konkurrensfaktorn.

Upplägg och genomförande

Projektet startade sent och lyckades aldrig komma ifatt förseningen i början av projektet utan projektet utökades istället med 6 månader. Planerat projektslut var Augusti 2015 vilket utökades till Februari 2016. Projektet pågick mellan Sept 2012- Februari 2016.

Externa länkar

Public web site for ARTEMIS-EU project ´DESERVE´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.