ARTEMIS Arrowhead_2, EISTEC

Diarienummer
Koordinator EISTEC AB
Bidrag från Vinnova 1 385 922 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att driva utvecklingen av en tjänstearkitektur för interoperabilitet mellan olika tillverkares system. Resultat som visar att det är möjligt och att det fungerar har visats upp på diverse branschmässor och konferenser.

Resultat och förväntade effekter

Arrowhead Framework möjliggör snabb och smidig sammansättning av system från olika tillverkare. Detta gör det lättare för oss att bygga upp mer komplexa system, då vi kan direkt använda system från andra tillverkare eftersom vi redan har gemensam syn på kommunikationen mellan delsystemen. EISTEC har kunnat släppa två produkter som är kompatibel med Arrowhead Framework. Detta har även lett till en större utvecklingsaffär.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i etapper, där vi arbetat tillsammans med övriga projektpartners för att ta fram prototyper för att visa upp. De första var ganska begränsade i sin funktion, men har utvecklats vidare till avancerade system med väl fungerande kommunikation med övriga tillverkares delar. Samverkan med andra projektparter har även lett till affärer under och efter projektavslut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.