Artemis - PaPP

Diarienummer
Koordinator Realtime Embedded AB
Bidrag från Vinnova 4 022 080 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att möjliggöra för svensk och europeisk industri att utveckla och leverera programvara med predikterbar prestanda och med reducerad resursanvändning för heterogena parallella plattformar. Målet har uppnåtts genom utveckla verktyg och en metodik för att åstadkomma detta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat in en fysisk FPGA plattform med två mjuka LEON3 kärnor och virtuell plattform motsvarande den fysiska men som även stödjer upp till 16 kärnor. Detta för att kunna utveckla en hantering av virtuell tid för parallella system. Ramverket för den virtuella plattformen, Emul8, kommer att forsätta att utvecklas av RTE ihop med andra som öppen källkod.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har följt ursprunglig plan med årlig integrering av verktyg och metoder för en inkrementell uppbyggnad av en demonstratorinfrastruktur.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.