Arenaprojekt_ Nov 2015_Compraser_Gripdon

Diarienummer 2015-06649
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att utveckla en metod för att automatisera borttagning av skyddsplast på sk. prepreg (förimpregnerat kolfibermaterial). Ett sådant material är kladdigt och vekt, och vid en manuell läggning åtgår mycket tid för att ta bort skyddsplasten. Swerea SICOMP deltar i projektet tillsammans med CarboComp som är ett litet företag (ett sk. SMF) och därmed skall den utvecklade metoden skall vara anpassad för ett SMF, vilket bland annat innebär att metoden skall kunna vara kostnadseffektiv för låga serier samtidigt som den skall klara de kvalitetskrav som finns.

Resultat och förväntade effekter

I projektet utvecklades en prototyp som vid tester kunde bryta adhesionen mellan skyddsplast och prepreg för flera olika typer av prepreg. En fullt industrialiserad och/eller kommersialiserad produkt baserad på prototypen/metoden skulle vara tillgänglig för flera och därmed kunna stärka svenska SMFer eftersom den skulle reducera tillverkningstider och arbetskraftsbehovet främst för den arbetstyngda handlamineringsprocessen. Metoden har dessutom potential att lyftas in som en del av en helt automatiserad tillverkning.

Upplägg och genomförande

I projektet studerades flera metoder för att bryta bandet mellan skyddsplast och prepreg, detta genom att bygga små delprototyper som sedan testades på olika material. Därefter utvärderades metoderna och en prototyp utvecklades baserat på dessa erfarenheter. Prototypen långtidsutvärderas nu hos CarboComp och resultaten kommer ligga till grund för en ev vidareutveckling i framtida projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.