Arenaprojekt PTC Februari 2017 AH-Automation Nivå 2

Diarienummer 2017-01683
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utreda om det går att ersätta enklare arbetsmoment i produktionen med kollaborativa robotar. Målet var att identifiera en lämplig produktionsmiljö och att utvärdera möjligheter med stöd av en fysisk demonstrator. Borstning av missfärgade svetsfogar identifierades som lämplig produktionsmiljö och med stöd av en fysisk demonstrator konstaterades att det finns goda möjligheter att ersätta det manuella arbetsmomentet med en kollaborativa robot.

Resultat och förväntade effekter

Det finns goda möjligheter att ersätta den manuella borstningen med en kollaborativ robot. En noggrann riskbedömning måste dock genomföras innan industrialisering. Andra slutsatser är att denna typ enkla fysiska demonstratorer fungerar mycket bra vid utveckling och utvärdering av olika produktionsapplikationer med kollaborativa robotar. Flera möjligheter att gå vidare med projekt i denna riktning har identifierats.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av telefonmöten samt företagsbesök på Trestad Laser, AH-Automation och Brogrens. Efter analys av nuläget hos företagen, identifierades och valdes en produktionsmiljö med potential för kollaborativa robotar. Ett koncept utvecklades vad gäller borstning av svetsfogar med en tillämpning hos Trestad Laser. AH-Automation utvecklade den fysiska demonstratorn som utvärderas på ett möte på AH-Automation. Projektet redovisades på Innovatums automationsdag hösten 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.