Arena för policydialog avseende DIO-centranas forskning

Diarienummer 2012-02187
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 966 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ge ut två rapporter ´Det Innovativa Sverige 1 och 2´ som är populariserad forskning från centrumen Cesis, Circle och Ciir. samt att lansera dem för att bidra till att forskningen såväl når policyaktörer som en bredare publik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit att två rapporter getts ut som tryckt rapport och PDF. Det har även genomförts fyra olika seminarier (två mindre och två större) med närmare 300 deltagare totalt inom ramen för projektet. Vid seminarierna har det medverkat politiker och andra policyaktörer. Det har varit deltagare från politik, näringsliv och akademi. Rapporterna har även uppmärksammats i tidningen Entré, elektroniska nyhetsbrevet e-Entré och på Esbribloggen. De två större seminarierna har direktsänts. För projektet har en särskild sida skapats på Esbris webbplats: www.esbri.se

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att ansvara för produktionen av två rapporter och lanseringen av dessa. Detta har inneburit arbete med att popularisera texterna, layout och projektledning av processen. Det har även inneburit ansvar för att genomföra de fyra seminarierna med allt kring dessa. Allt arbete har gjorts i nära samarbete med Vinnova. Insatser har gjorts för att se till lyfta fram rapporterna i Esbris olika kommunikationskanaler till såväl policymakare i olika former samt en bredare publik. Allt för att öka kunskapen om den innovationsforskning som ingått i rapporterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.