Arbetsorganisation och ledarskap i svensk modeindustri: avknoppningar, entreprenörer och kreatörer

Diarienummer 2011-01873
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2012
Status Avslutat