Arbetsorganisation och ledarskap i svensk modeindustri: avknoppningar, entreprenörer och kreatörer

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01873

Statistik för sidan