Apps Market

Diarienummer
Koordinator Jeeves Information Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att skapa differentiering genom en utvecklingsmiljö och en marknadsplats för Apps till Jeeves ERP för att på detta sätt skapa ett ekosystem runt Jeeves ERP. Detta i sin tur leder till att antalet utvecklingsresurser kring Jeeves ERP ökar vilket i sin tur ledar till utökad funktionalitet till system som är till gänglig för alla kunder. Detta ledar till ökad konkurrenskraft i alla led. Jeeves, partners & kunder. Ett ekosystemm har skapats vilket gör att grundlägganmde målet med projektet är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Det grundläggande ekosystemet finns på plats och skapar på så vis en differentiering gentemot våra konkurrenter. Jeeves ligger långt fram när det gäller Apps till ERP vilket även bekräftas av de studier som genomförts av universiteten i Stockholm & Göteborg. Existensen av ekosystemet används av Jeeves partner i samband med upphandlingar och mottages positivt. även Jeeves kunder ser detta som ser detta som en möjlighet att både få nya funktionalitet, men även att själva kunna utveckla och sälja funktionalitet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har drivits i form av 3 huvudprojekt. 1. Apps market skapande av e-handelsplats för Jeeves Apps 2. Apps builder skapande av utvecklingsmiljö för Jeeves Apps 3. Utveckling av Apps för att skapa innehåll på Apps market. Dessa huvud projekt har in sin tur varit indelade i flera olika underprojekt för att skapa parallellism i arbetet. App market och skapade av Apps har i stort sett gått enligt plan. Utvecklingsmiljön har efter intern & extern feedback reviderats under arbetets gång. Vi kommer att fortätta utvecklingen av utvecklingsmiljön baserat på denna feedback.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03071

Statistik för sidan