Approprieringsstrategier i dataspelsbranschen

Diarienummer 2016-04671
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 228 804 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Intangible Assets, Innovation, and Economic Growth Autumn 2016

Syfte och mål

Företag tillämpar olika strategier för att tillgodogöra sig vinsten från innovationer: patent och copyright, hemlighållande, snabbhet, reglering av anställningskontrakt, tekniska lösningar osv. Vi vet dock mindre om hur eller i vilken utsträckning strategierna förändras i digitaliseringens tidevarv där andelen tjänster ökar och öppen innovation är viktig i utvecklingen. Projektet avser att fylla den kunskapsluckan, genom en studie av svenska spelföretag i vilken digital distribution dominerar och immaterialrätten är viktig och angelägen i all spelutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer att bidra till den generella kunskapen om: a) Hur svenska spelföretag har lyckats överleva och växa i digitaliseringens tidevarv; samt b) Hur sambandet mellan överlevnaden/tillväxten och spelföretagens hantering av immateriella tillgångar ser ut. Kunskapen kan ge investerare och företag i branschen ökad förståelse för dynamiken i transformeringen, samt ge olika policyaktörer en faktagrund för dialog och policyutveckling inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Studien baseras på primärdata från företagsintervjuer och fokusgrupper. Företag från tre tekniska plattformar ingår: konsoler, PC och mobil. Alla påverkas på olika sätt av digitaldistribution. Fundamenta inom litteraturen kring ´appropriability regimes´ som t.ex. olika former av immaterialrätt och samarbetsformer (kontrakt) undersöks, kompletterat av kvantitativa data från branschorganisationen Dataspelsbranschen och patent- och varumärke/design-data. Projektet löper på 2 år och stöds av Dataspelsbranschen och ett urval spelföretag.

Externa länkar

Approprieringsstrategier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.