Approprieringsstrategier i dataspelsbranschen

Diarienummer 2016-04671
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 228 804 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Ansökningsomgång Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Syfte och mål

Företag tillämpar olika strategier för att tillgodogöra sig vinsten från innovationer: patent och copyright, hemlighållande, snabbhet, reglering av anställningskontrakt, tekniska lösningar osv. Vi vet dock mindre om hur eller i vilken utsträckning strategierna förändras i digitaliseringens tidevarv där andelen tjänster ökar och öppen innovation är viktig i utvecklingen. Projektet avser att fylla den kunskapsluckan, genom en studie av svenska spelföretag i vilken digital distribution dominerar och immaterialrätten är viktig och angelägen i all spelutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer att bidra till den generella kunskapen om: a) Hur svenska spelföretag har lyckats överleva och växa i digitaliseringens tidevarv; samt b) Hur sambandet mellan överlevnaden/tillväxten och spelföretagens hantering av immateriella tillgångar ser ut. Kunskapen kan ge investerare och företag i branschen ökad förståelse för dynamiken i transformeringen, samt ge olika policyaktörer en faktagrund för dialog och policyutveckling inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Studien baseras på primärdata från företagsintervjuer och fokusgrupper. Företag från tre tekniska plattformar ingår: konsoler, PC och mobil. Alla påverkas på olika sätt av digitaldistribution. Fundamenta inom litteraturen kring ´appropriability regimes´ som t.ex. olika former av immaterialrätt och samarbetsformer (kontrakt) undersöks, kompletterat av kvantitativa data från branschorganisationen Dataspelsbranschen och patent- och varumärke/design-data. Projektet löper på 2 år och stöds av Dataspelsbranschen och ett urval spelföretag.

Externa länkar

Approprieringsstrategier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.